„Bunkier” z Krajewskiego

Niedawno prasa lokalna rozpisywała się na temat odkrytego bunkra podczas przebudowy placu Zbawiciela. Zostanie on przeniesiony do powstającego Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej.  Wracając  na nasze podwórko –  mamy taki sam bunkier, obok którego każdego dnia przechodzimy. Nieraz nie zastanawiając się co to jest – czy jakieś wzniesienie na chodniku ? Czasem może warto przystanąć i obejrzeć ,że to co wydaje się zwykłą nadbudową na ciągu pieszym jest   bunkrem typu Ringstand 58c potocznie zwanym „Tobruk” z okresu II wojny światowej. Okolica o której piszemy to ul. Krajewskiego 4 na której znajduję się owy twór. Z opowieści  mieszkańców wiemy, że w latach 80-90 został on na pewien czas otwarty. Wtedy jako dzieci zwiedzali go i z ich relacji wynika, że był on bardzo wąski i zniszczony. Dla bezpieczeństwa jego wejście zostało zalane betonem.

Wróćmy do historii bunkrów  „Tubruk” typu Ringstand 58c. Były to schrony które stanowiły pierścienie obronne . Roztaczały się od Cytadeli Warszawskiej i ciągnęły się przez Aleje Wojska Polskiego, Plac Inwalidów obok Dworca Gdańskiego aż za tory kolejowe wgłąb Warszawy i zbiegały w kierunku Wisły.  Zostały one wybudowany po upadku powstania warszawskiego przez niemieckich okupantów w czasie, gdy wojska  radzieckie stały po drugiej stronie Wisły. Powstało 60 takich fortyfikacji na terenie całej Warszawy. Przedstawiamy fotografie bunkra oraz przekroje, abyśmy mogli sobie uzmysłowić jego wielkość i  wnętrze.

informacje na temat pracy, funduszy UE, prawo pracy, kodeks pracy proba BSD - uchwyty dla niepełnosprawnych