Czytelnia Naukowa zmienia siedzibę.

Czytelnia Naukowa w Bibliotece Publicznej na Żoliborzu opuści zajmowane przez siebie pomieszczenia przy ul. Próchnika. Będzie przeniesiona do nowej siedziby zlokalizowanej na parterze budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 65. Nie jest tajemnicą, że warunki funkcjonowania w dotychczasowym lokalu ostatnio bardzo się pogorszyły. Od lat właściciel obiektu, którym jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, nie potrafił poradzić sobie z pogłębiającą się wilgocią i atakującym kolejne pomieszczenia grzybem. Nic zatem dziwnego, że Zarząd Dzielnicy postanowił czytelnię przenieść. Nowy lokal ma 120 m2 powierzchni i dogodne warunki do aranżacji wnętrza. Ale z uwago na rozmiary (dotychczas czytelnia rozlokowana była na 300 m2) jest to prawdopodobnie lokalizacja przejściowa.

Czytelnia dysponuje zbiorem książek liczącym 30 tys. woluminów, udostępnia 70 tytułów prasy i periodyków, a także prowadzi salę internetową liczącą 16 stanowisk. Zatrudnionych jest w niej 9 pracowników. W sprawozdaniu za 2010 rok odnotowano 39 470 wypożyczeń książek i 39 603 wypożyczeń tytułów prasowych. Ponadto 4827 razy korzystano z książek mówionych. Natomiast z Internetu skorzystało ponad 8 tys. użytkowników.