Inscenizacja bitwy pod Kłuszynem

Źródło: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy