Nowe okręgi gimnazjalne

Na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy, została przedłożona nowa koncepcja okręgów gimnazjalnych.  W dobie niżu demograficznego i trudności finansowych w budżecie dzielnicy, zmiana granic obwodów jest dobrym posunięciem.  Kolejnym pomysłem w ramach roszad obszarów terytorialnych gimnazjów jest przeniesienie uczniów z Gimnazjum nr 56 obecnie mieszczącego się na ul. Filareckiej do pustego skrzydła Liceum Nr 1 na ulicy Felińskiego 15. Taki ruch według dzielnicy będzie miał wymiar oszczędności oraz Gimnazjum zyska zaplecze sportowe w postaci hali sportowej oraz boisk o które zabiegało od lat. Co zatem z pustym budynkiem na ulicy Filareckiej który jest w dobrym stanie i niedawno była remontowana elewacja. Plany są różne przebija się koncepcja aby w nim ulokować bibliotekę z walącego się budynku przy teatrze komedia.

Kto na tym zyska?
Wydaje się że powinni zyskać wszyscy gdyż szkoły będą miały kompet dzieci, budżet dzielnicy zyska oszczędności, rozwiąże się problem z biblioteką publiczną. Ale czy przenosząc dzieci do budynku Liceum Nr. 1, nie powinniśmy pomyśleć o wciąż budującym się Żoliborzu południowym, którego przyszli mieszkańcy to potęcjalna bomba edukacyjna dla naszej dzielnicy. W tym rejonie nie ma ani jednej placówki edukacyjnej. Czy napewno wszyscy się pomieszczą ?

Wszystko w rękach Rady Miasta Warszawy, która weżmie uchwałe dzielnicy pod głosowanie.