Andrzej Jacek Blikle

[su_row][su_column size=”1/4″]Andrzej Jacek Blikle - odkryj swój Żoliborz[/su_column] [su_column size=”3/4″] Andrzej Jacek Blikle urodził się 24 września 1939 roku podczas oblężenia Warszawy. Poród, ze względu na silne bombardowanie w tym dniu, nie mógł się odbyć w szpitalu. Blikle IV został więc wydany na świat na biurku swojego ojca w lokalu firmy. Ojciec Andrzeja był w tym czasie na froncie wschodnim, a jego dziadek Antoni Krasiński z linii matki Anieli pełnił dyżur na dachu, skąd zrzucał bomby zapalające.Dzieciństwo i młodość Andrzeja Jacka nie upłynęły pod znakiem przygotowań do pracy w firmie. Mimo że jego ojciec bardzo pragnął, aby syn kontynuował rodzinną tradycję, zdawał sobie też sprawę z faktu, że przyszłość firmy jest niepewna, a jej istnienie zagrożone.[/su_column] [/su_row]

Gdy więc Andrzej zbliżał się do matury, usłyszał od ojca, że powinien wybrać sobie zawód, który zapewni mu byt niezależny od niepewnej koniunktury firmowej.

Andrzej Jacek Blikle wybrał studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, co wywołało niemałą konsternację w rodzinie i wśród przyjaciół, gdyż matematyka nie kojarzyła się w owych czasach z zawodem „zapewniającym godziwy byt”. Mimo tych opinii Andrzej ukończył studia (z wynikiem bardzo dobrym), a w rok później podjął studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Jako specjalizację wybrał pionierski wtedy kierunek — matematyczne podstawy informatyki, któremu pozostał wierny do dziś. Po doktoracie (rok 1966) przyszedł czas na habilitację (rok 1971) oraz profesurę (rok 1976). W międzyczasie za namową ojca Andrzej zdobywa zawodowe stopnie w cukiernictwie. Czeladnika w roku 1971 i mistrza cukierniczego w roku 1977.

Okres od profesury do końca lat 1990-tych upływa Andrzejowi Jackowi Blikle na badaniach naukowych i dydaktyce.

Wykłada m.in. na uniwersytetach w Warszawie, Waterloo (Kanada), Berkeley (USA), Linköping (Szwecja), Kopenhadze i Lùngby (Dania), bierze udział w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych, publikuje kilkadziesiąt prac naukowych i dwie książki. Jest członkiem założycielem, a później przez sześć lat prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W roku 1993 zostaje powołany na członka Academiae Europaeae (Europejska Akademia Nauk). Mimo pełnego zaangażowania w naukę, gdy ktoś urodził się w kantorze szefa cukierni, nie uniknie cukierniczego przeznaczenia. W styczniu 1990 Andrzej podejmuje pracę w firmie, najpierw dorywczo a później już na stałe, jako prezes zarządu. Wraz z Marią Szukałowicz wnuczką założyciela i wspólniczką nieżyjącego już ojca rozbudowują firmę otwierając kolejne cukiernie i kawiarnie i przenosząc pracownię z Nowego Światu 35 najpierw na ul. Górskiego 4, a później na ul. Nowoursynowską 161. W roku 1997 Maria Szukałowicz przechodzi na emeryturę. Do kierownictwa firmy dołączają żona Andrzeja Małgorzata i ich syn Łukasz.

W latach 1990-2007 firma przeszła daleko idące zmiany organizacyjne, co było koniecznością zarówno ze względu na jej rozwój, jak i na nowy ustrój polityczno-ekonomiczny kraju. Ze spółki cywilnej staje się spółką jawną, później komandytową i wreszcie spółką z o.o. Jednocześnie, w roku 1991, jako pierwsza polska firma, podejmuje rozwój swojej sieci sprzedaży według formuły franchisingu. Wnętrze cukierni przy ul. Nowy Świat zostaje gruntownie zmienione i staje się zaczątkiem nowego standardu Firmy obowiązującego przy otwieraniu nowych cukierni. Projektantem tego wnętrza i wszystkich pozostałych, a także dekoracji wystaw w cukierniach, jest Małgorzata Wróblewska-Blikle, żona Andrzeja. Dzięki jej wystawom firma zdobyła trzykrotnie nagrodę „Świąteczna Witryna” przyznawaną na Boże Narodzenie przez czytelników „Gazety Stołecznej” placówkom handlowym na Nowym Świecie. Ona też jest twórcą Café Blikle otwartej w roku 1993 oraz Delikatesów otwartych w roku 2004.

W roku 1996 pojawia się nowa inicjatywa — zarządzanie kompleksową jakością (ang. total quality management: TQM), która szybko staje się pasją Andrzeja i kierunkiem budowania organizacji firmy. Z tą pasją Andrzej wychodzi daleko poza firmę prowadząc ogólnodostępne konwersatorium, współorganizując cykl konferencji pod nazwą Międzynarodowa Szkoła Jakości, prowadząc wykłady i szkolenia zarówno w środowisku akademickim jak i gospodarczym.

Idąc w ślady swoich przodków Andrzej Jacek Blikle prowadzi również dość bogatą działalność społeczną jako członek licznych stowarzyszeń, rad, komitetów i kapituł.

Dziś (2008) jest m.in. członkiem europejskiej akademii nauk Akademia Europaea, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczącym Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha członkiem założycielem i członkiem zarządu kupieckiego stowarzyszenia „Nowy Świat”, członkiem Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, vice prezesem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości oraz prezesem zarządu stowarzyszenia firm rodzinnych Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jest również członkiem Kapituły Znaku Jakości Interkl@sa, członkiem Komitetu Ochrony Starych Powązek, przewodniczącym Rady Fundacji Gastroenterologii, członkiem Rady Języka Polskiego przy PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz członkiem rady nadzorczej spółki Polfarma S.A.

Posiada też m.in. następujące nagrody i odznaczenia: Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków (1967), Złota Odznaka „Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo Technicznych” (1989), Ars Auro Prior — medal przyznany przez Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Warszawski „w uznaniu stałej pomocy i sponsorowaniu wystaw Okręgu Warszawskiego ZPAP” (1999), Zasłużony dla Warszawy — odznaczenie przyznane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy (2001), Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego „za zasługi dla rzemiosła polskiego” (2001) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Medal Paula Harrisa — Paul Harris Fellow (2008); odznaczenie nadawane przez Rotary International. Dzięki jego zaangażowaniu w program zarządzania kompleksową jakością firma A.Blikle otrzymała w roku 2008 Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Do pasji Andrzeja należą również sporty: narciarstwo zjazdowe i ski-alpinizm, windsurfing, wioślarstwo, rower górski.

Źródło: www.bikle.pl