Ewa Milewicz

Ewa Milewicz, ur. 4 XII 1947 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1970).

W III 1968 uczestniczka wieców studenckich. 1969-1980 redaktor w Wydawnictwie Prawniczym. W 1976 w Wiedniu, po powrocie współpracownik KOR; drukarz, kolporterka i kurier materiałów drukarskich, od 1979 członek KSS KOR (w składzie komisji redakcyjnej) i kierownictwa NOWej.

Od 16 VIII 1980 Ewa Milewicz uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina – prowadziła rejestrację zakładów przystępujących do MKS.

Publikowała w piśmie strajkowym „Solidarność”, autorka reportażu Ja, happening, stocznia. 1980-1981 współpracowniczka pisma MKZ, nast Regionu Mazowsze „Niezależność”, od 1981 pracowniczka Agencji Filmowej „S”. Po 13 XII 1981 w podziemiu – w jej mieszkaniu znajdował się ważny punkt kontaktowy. Od 1982 współpracowniczka redakcji „Tygodnika Mazowsze”, 1986-1989 redaktor podziemnego biuletynu „Dokumenty i Informacje”.

Od 1989 dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

źródło: www.encyklopedia-solidarnosci.pl