Stowarzyszenie “Młodzi dla Żoliborza”

Witamy w zakładce naszego partnera jakim jest Stowarzyszanie “Młodzi dla Żoliborza”. Pomysł na takie stowarzyszenie narodził się w głowach żoliborzan ze stowarzyszenia, aby przybliżyć Żoliborz jego mieszkańcom.

Uświadomiliśmy sobie, jak wiele ciekawych miejsc on kryje, ile dzieje się w życiu kulturalnym i społecznym, zafascynowała nas jego historia. Znamy wiele żoliborzan, którzy pozostają obojętni na te sprawy, traktując swoją dzielnicę tylko i wyłącznie jako miejsce zamieszkania. Z drugiej strony często spotykamy ludzi zaangażowanych w szerzenie wiedzy na jej temat, w organizowanie inicjatyw, które zbliżają do siebie mieszkańców tej “małej ojczyzny”. Postanowiliśmy zatem pójść za ich przykładem i połączyć siły, żeby wspólnie zrobić coś dobrego dla Żoliborza i zachęcić wszystkich, aby przyłączyli się do realizacji tego pomysłu. Pierwszy krok został postawiony w maju, kiedy ukazał się pierwszy numer naszej gazety. Nie wszystko udało się tak, jak planowaliśmy, lecz pozytywne reakcje czytelników zmotywowały nas do dalszego działania. Niestety wkrótce pojawiły się problemy z wydaniem kolejnego numeru, dlatego nastąpiła kilkumiesięczna przerwa. Jednak myśl o gazecie nie dawała nam spokoju, a wyobraźnia podsuwała jeszcze wiele innych propozycji: marzyliśmy o organizowaniu konkursów, imprez kulturalnych, wycieczek… Aż pewnego listopadowego wieczoru na spotkaniu redakcyjnym jednogłośnie podjęliśmy decyzję: żeby to wszystko łatwiej się spełniło, załóżmy stowarzyszenie! Oczywiście wiemy, że działa już Stowarzyszenie Żoliborzan, z którym jesteśmy w dobrych stosunkach i nie zamierzamy umniejszać jego roli – mamy przecież podobny cel! Lecz drogi, które do niego prowadzą, mogą się od siebie różnić.

Dlatego założyliśmy Stowarzyszenie “Młodzi dla Żoliborza” z zamiarem wzbudzenia w żoliborzanach lokalnego patriotyzmu, poczucia jedności ze sobą nawzajem i ze swoją dzielnicą. Jednym ze sposobów na to jest właśnie wydawanie gazety “Przystanek Żoliborz”, którą nareszcie udało się reaktywować, co prawda w uboższej szacie graficznej, jednak o bogatej treści – mamy nadzieję, że Państwa zaciekawi. Nazwa naszego stowarzyszenia absolutnie nie oznacza, że mamy jakieś ograniczenia wiekowe! Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich młodych duchem, którzy kochają Żoliborz i chcieliby w jakikolwiek sposób sprawić, żeby stawał się jeszcze ciekawszy, piękniejszy i tętniący życiem, a przede wszystkim, by lepiej się nam tutaj żyło, bo to właśnie my sami tworzymy naszą “małą ojczyznę”.

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozbudzanie i rozwijanie lokalnego patriotyzmu, szacunku do swojej “małej ojczyzny” i identyfikacji ze swoim miejscem zamieszkania oraz poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej Żoliborza. Realizujemy ten cel poprzez wydawanie bezpłatnego miesięcznika “Przystanek Zoliborz”. Organizowanie wycieczek, rajdów, festynów, festiwali, konkursów, uroczystości i innych imprez o charakterze integracyjnym, historycznym, społeczno-kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i ekologicznym. Nawiązanie kontaktu i ścisła współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, kościołem, a przede wszystkim z innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Żoliborza. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjno-wydawniczej, w tym ogólnodostępnej strony internetowej, zawierającej informacje o Stowarzyszeniu i propagującej jego cel statutowy.

informacje na temat pracy, funduszy UE, prawo pracy, kodeks pracy proba BSD - uchwyty dla niepełnosprawnych