Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Misją Uczelni jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu i ofiarności w służbie i pracy oraz w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Historia Szkoły jako uczelni wyższej datuje się od roku 1971, kiedy to, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołana została Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza (WOSP). Podczas studiów podchorążowie zdobywali wiedzę z dziedziny profilaktyki pożarowej, techniki pożarniczej, taktyki działań ratowniczo-gaśniczych. Pierwsi absolwenci WOSP z tytułami oficerów inżynierów pożarnictwa opuścili mury uczelni w czerwcu 1975 r.

13 lipca 1979 r. ta pierwsza i jedyna w kraju uczelnia pożarnicza otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. W ciągu następnych 10 lat funkcjonowania wykształciła 948 oficerów inżynierów pożarnictwa.

30 listopada 1981 r., na wniosek ministra spraw wewnętrznych, Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza została przez ówczesną Radę Ministrów rozwiązana.

Wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania WOSP rozegrały się na przełomie listopada i grudnia 1981 r. Podstawową przyczyną napiętej sytuacji było miejsce WOSP w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Studenci WOSP żądali objęcia uczelni projektem ustawy o szkolnictwie wyższym, sprzeciwiali się podporządkowaniu WOSP przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Rozpoczęli strajk okupacyjny, do którego przyłączyli się pracownicy zrzeszeni w NSZZ “Solidarność”. Postulaty nie zostały spełnione. Na teren uczelni wkroczyły jednostki ZOMO, zmuszając podchorążych i pracowników Szkoły do przerwania strajku okupacyjnego.

18.01.1982 r. w miejsce Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP).

 

Dodatkowe informacje na temat studiów w SGSP uzyskać można pod adresem:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
tel. (22) 56 17 634 – Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
tel. (22) 56 17 611 – Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

informacje na temat pracy, funduszy UE, prawo pracy, kodeks pracy proba BSD - uchwyty dla niepełnosprawnych