Szkolne Centrum Kultury

Witamy w zakładce naszego partnera jakim jest Szkolne Centrum Kultury, które prowadzone jest w Liceum Nr 1 w Warszawie im. Bolesława Limanowskiego. Projekt powstał dwa lata temu z inicjatywy szkolnej i prowadzony jest przez kadrę szkoły wraz uczniami żoliborskiej jedynki.

Dwa lata istnienia Szkolnego Centrum Kultury to:

 • koncerty – znanych zespołów i artystów (np. Czerwonego Tulipana, Roberta Kasprzyckiego czy Kwartetu Kazimierza Jonkisza), młodych, chociaż już z pewnym „dorobkiem” kapel takich jak Chicago Blues Revue lub Black Tapes; to muzyka bardzo szeroko rozumiana : od klasyki – przez jazz, blues’a, folk – po hard rock’a  i metal; koncerty to także spotkania z „małą” Filharmonią Narodową, to również sposób na zaprezentowanie utalentowanych uczniów; koncerty to jedna z wielu form wspomagających proces wychowawczy młodego człowieka;
 • wykłady – popularyzujące naukę, rozszerzające ogólną wiedzę o świecie oraz najbliższym otoczeniu, przybliżające problemy z jakimi stykamy się lub będziemy stykać w niedługim czasie, podsuwające rozwiązania i odpowiedzi na nurtujące nas sprawy i pytania;
 • warsztaty – w czasie których uczestnicząca w nich młodzież może doskonalić swoje umiejętności w różnych dziedzinach, rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia;
 • wystawy – stałe i okolicznościowe, artystów znanych(np. Adam Pańczuk) i mniej znanych: prace uczniów, zarówno Naszego Liceum, jak i szkół zaprzyjaźnionych ze Szkolnym Centrum Kultury ( ZS nr 31 przy ul. Felińskiego 13 czy ZSLiS nr 3 przy ul. Włościańskiej);  wystawy organizowane przez Urząd Dzielnicy, organizacje społeczne itp.;
 • konkursy – przedmiotowe i artystyczne, wewnątrzszkolne i otwarte, od poezji po ekologię;
 • niecodzienne formy edukacyjne – historia poznawana „na żywo”, epoka przybliżana „kostiumowo” i „rekonstrukcyjnie”, projekty edukacyjne: historyczne, językowe, społeczne, obywatelskie, artystyczne;
 • otwarcie na żoliborską społeczność, współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, działalność na rzecz seniorów i kombatantów, ciekawość tego,
  co robią inni i gdzie indziej (np. w innych regionach kraju – teatr „Czeladońka” z Lubenki);
 • Theatre d’Esprit – kształcenie i wychowanie przez sztukę i tworzenie, czynne i bierne uczestnictwo w kulturze,
 • FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW – odbyły się już dwie jego edycje („Kontrasty”
  i „Fascynacje”); nie sposób nie docenić jego znaczenia, jest to bowiem jedyne na Żoliborzu spotkanie, w którym udział biorą prawie wszystkie szkoły:od podstawowych
  po ponadgimnazjalne, a młodzież może zaprezentować swoje talenty w wyjątkowo wielu dziedzinach: od literatury poczynając, na iluzji i akrobatyce kończąc; FMT to impreza, która angażuje nie tylko nauczycieli i opiekunów, włączają się w nią samorządowcy, chętnie wspomagają FESTIWAL profesjonaliści, np. Danuta Błażejczyk, Arek Osenkowski, Ewa Dudelewicz, Adam Pańczuk, Tomasz Bielski.

Dwa lata istnienia Szkolnego Centrum Kultury „Żoliborskiej Jedynki” to także:

 • nieustanna, wytrwała, pełna zaangażowania praca wielu osób: Rady Programowej SCK, nauczycieli, wychowawców;
 • okazywana pomoc ze strony dyrekcji szkoły, władz dzielnicy, członków lokalnego samorządu, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a nade wszystko sympatyków Szkolnego Centrum Kultury;
 • mniejsze i większe sukcesy wychowanków SCK na różnych polach i w różnorodnych dziedzinach kultury, wiedzy, etc.;
 • zmiana oblicza szkoły – nie tylko uczy, ale rozwija, nie „ściska” ramami – pozwala zaistnieć osobowości.

Szkolne Centrum Kultury „Żoliborskiej Jedynki” nie jest jednorazowym projektem ani okazjonalną akcją. Szkolne Centrum Kultury nie jest także miejscem ani instytucją (chociaż teoretycznie ma swoją siedzibę). Szkolne Centrum Kultury „Żoliborskiej Jedynki” to przede wszystkim idea + pasja + działanie + wyjątkowi ludzie.