Tag: Uniwersytet 3 wieku

Studenci III wieku

Studenci III wieku

Żoliborz ma swój uniwersytet! To niezwykła „szkoła” nie dostaje się tu ocen ani nie zdaje egzaminów, nie można zdobyć tytułu magistra, a jednak w zajęciach bierze udział prawie 400 słuchaczy. Większość z nich jest już na emeryturze.