Cytadela Warszawska

Twierdza która została zbudowana na rozkaz Cara Mikołaja I, po powstaniu listopadowym,  na terenie XVI wiecznego Folwarku Fawory oraz XVII wiecznego Konwiktu Pijarów w latach 1832-1834 r. Cytadela zajmuje 36 ha powierzchni Żoliborza. Powstała według projektu majora Iwana Dehna i miała charakter obrony, jej pierwowzorem była Cytadela Antwerpijska. Kamień węgielny wbił namiestnik Królewska Polskiego – Iwan Paskiewicz. Przy budowie byli zatrudnieni rosyjskiscy chłopi i żołnierze. Pod przyszłą Cytadele wyburzono 76 domów przejęto 64 tys. posesji, jednocześnie wysiedlając około 15 tyś mieszkańców dzielnicy. Prace przy jej budowie pochłonęły około 11 milionów rubli za które zapłaciła Warszawa, poprzez kredyt z kasy miejskiej oraz Banku Polskiego była to kara za powstanie listopadowe.

Obecnie w Cytadeli stacjonuje Dowództwo Wojsk Lądowych. W 2012 roku ma w niej powstać muzeum Wojska Polskiego i ostatecznie Cytadela ma zostać oddana mieszkańcom, aby z obiektu militarnego stała się ważnym obiektem  na kulturalnej mapie Warszawy.

Cytadela Warszawska Cytadela Warszawska Cytadela Warszawska Cytadela Warszawska Cytadela Warszawska Cytadela Warszawska