Park Sady Żoliborskie

Park Sady Żoliborskie istnieje już 15 lat. Powstał z inicjatywy społecznej w momencie gdy grupa sprytnych ludzi usiłowała zagarnąć ten teren dla celów prywatnych.

Ta enklawa zieleni o wielkości 5,7 ha pozostała po ogródkach działkowych jest otoczona domami mieszkalnymi osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 1992 roku z iniq’atywy kilku emerytek zorganizowano Społeczny Komitet Ochrony Parku, z czasem przeistaczając go w Stowarzyszenie Ochrony Parku Sady Żoliborskie. Społecznicy mobilizując mieszkańców przez cały okres 15 lat wkładają wiele pracy i wysiłku w utrzymanie tego kawałka zieleni, który z pożytkiem służy społeczeństwu. Ideę istnienia parku od początku popierała szczególnie wśród władz stolicy Pani Prof. Halina Skibniewska projektant osiedla.

Wielkie zasługi w istnieniu terenu jako parku ma od samego początku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz. Uzyskaliśmy rzeczową fachową pomoc i wsparcie. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa mając zrozumienie dla naszych działań wspiera nas, przyznaje także co rok fundusze na rozwój parku. Park od początku był i jest pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska U. Dz. na wniosek złożony w 1996 r. z czasem stał się parkiem miejskim. Od 2001 r. znajduje się w rejestrze zielenie Warszawy.

Kilkadziesiąt 50-letnich dębów, kasztany, drzewa owocowe i nowe kilkunastoletnie nasadzenia drzew i krzewów to szata roślinna parku – rosną tu takie gatunki jak platany i tulipanowce. Siedemnaście gatunków ptaków zamieszkuje te drzewa. Urządzony teren zabaw wg norm europejskich z pożytkiem służy dzieciom. Wygodne ławki, kręgi wypoczynkowe, stoliki do szachów pozwalają wypoczywać dorosłym. Park spełnia także ważną rolę społeczną. Daje radość ludziom, których nie stać na urlopowe wyjazdy. Emeryci zbierają jesienią owoce. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 267 uczą się szacunku do przyrody i wspólnej własności. Karmią zimą ptaki. Harcerze z 254 Warszawskiej Gromady Zuchów – Hufiec Żoliborski pomagają w pracach wykonywanych w parku. W 2006 r. wsadzili tu 3 dęby i opiekują się nimi.

Jesienią w złocie, wiosną w radosnych barwach kwitnienia, zimą w bieli, a latem kojąc zielenią miejsce to daje wypoczynek i wytchnienie mieszkańcom całej dzielnicy.